جدید
Oxford French Dictionary
سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Oxford Advanced Learner’s Dict
شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Dictionary Pro
Dictionary Pro Pro v8.0.1
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Longman Dictionary of English
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Oxford Shorter English Dictionary
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
جدید
Pleco Chinese Dictionary
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Oxford Dictionary of Astronomy
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
BlueDict Pro
BlueDict Pro v7.8.2
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Dorland’s Illustrated Medical
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
آپدیت
Speech to Text Translator TTS
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶
دانلود رایگان
5 / 0
[ 0 رای ]
 آموزش زبان ترکی آذری آموزش زبان ترکی آذربایجانی